Programmer

Vi har programmer til forskjellige aldersgrupper. For å se hvilke programmer du kan delta på, fyll ut alderen din nedenfor.

Hvilket år er du født?


Her vises alle programmer

Coverbilde til arrangementet

Nasjonal barneleir 2021

Aldersgrense: 10 - 13 år

CISV Norge har enstemmig vedtatt at internasjonale programmer i 2021 blir erstattet med nasjonale leirer. Det betyr at CISVs gode erfaringer med nasjonale leirer vil kjøres i fullskala neste sommer, fordelt på 5 regioner. Regionene er Nord (Troms ...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Nasjonal Youth Meeting 2021 (12-13 år)

Aldersgrense: 11 - 13 år

CISV Norge har enstemmig vedtatt at internasjonale programmer i 2021 blir erstattet med nasjonale leirer. Det betyr at CISVs gode erfaringer med nasjonale leirer vil kjøres i fullskala neste sommer, fordelt på 5 regioner. Regionene er Nord (Tro...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Nasjonal Youth Meeting 2021 (14-15 år)

Aldersgrense: 13 - 15 år

CISV Norge har enstemmig vedtatt at internasjonale programmer i 2021 blir erstattet med nasjonale leirer. Det betyr at CISVs gode erfaringer med nasjonale leirer vil kjøres i fullskala neste sommer, fordelt på 5 regioner. Regionene er Nord (Tro...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Nasjonal Youth Meeting 2021 (16-18 år)

Aldersgrense: 15 - 18 år

CISV Norge har enstemmig vedtatt at internasjonale programmer i 2021 blir erstattet med nasjonale leirer. Det betyr at CISVs gode erfaringer med nasjonale leirer vil kjøres i fullskala neste sommer, fordelt på 5 regioner. Regionene er Nord (Tro...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

JC på nasjonal barneleir 2021

Aldersgrense: 15 - 18 år

CISV Norge har enstemmig vedtatt at internasjonale programmer i 2021 blir erstattet med nasjonale leirer. Det betyr at CISVs gode erfaringer med nasjonale leirer vil kjøres i fullskala neste sommer, fordelt på 5 regioner. Regionene er Nord (Troms ...

Søknadskjema