Programmer

Vi har programmer til forskjellige aldersgrupper. For å se hvilke programmer du kan delta på, fyll ut alderen din nedenfor.

Hvilket år er du født?


Her vises alle programmer

Coverbilde til arrangementet

IPP 2018

Aldersgrense: 18 - 99 år

International People’s Project (IPP) er en aktivitet som fokuserer på et spesifikt tema. Aktiviteten har en praktisk del, der deltakerne jobber med et konkret prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon. Dette programmet har en varlighet på 14...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Barneleir 2019

Aldersgrense: 10 - 11 år

Barneleir er CISVs opprinnelige, og fremdeles største, program. Hvert år deltar CISV Norge med rundt 200 barn på barneleirer i Norge og resten av verden. I tillegg inviterer CISV Norge enda flere til barneleirer i Norge. CISVs barneleirer tar sikt...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

IPP 2019

Aldersgrense: 18 - 99 år

International People’s Project (IPP) er en aktivitet som fokuserer på et spesifikt tema. Aktiviteten har en praktisk del, der deltakerne jobber med et konkret prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon. Dette programmet har en varlighet på 14...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Seminarleir 2019

Aldersgrense: 16 - 18 år

Seminarleir Seminarleir er en tre ukers leir for 17-18-åringer der de gjennom diskusjoner, gruppearbeid, aktiviteter og sosialt samvær skaper sin egen leir og eget lille samfunn for tre uker. Deltakerne er selv ansvarlige for leirens innhold, ...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

JC på barneleir 2019

Aldersgrense: 15 - 18 år

JC eller Junior Councelor/ juniorleder på Barneleir er en mulighet for unge mellom 16 og 18 år. Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leire i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjo...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Interchange 2019

Aldersgrense: 11 - 15 år

Interchange Interchange er CISV sitt eneste utvekslingsprogram. Hvert år blir det arrangert rundt 100 Interchange verden over, der Norge deltar på rundt 10 av disse. En interchange kan vare enten i 2 + 2 uker eller i 4 + 4 uker. Uansett om int...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Youth Meeting 2019

Aldersgrense: 11 - 99 år

Youth Meeting Youth meeting er korte og ofte meir regionale leirar baserte på eit leirtema som let ungdomar utforske interkulturelle tema saman. Youth meeting varer i 8 eller 15 dagar, og arrangerast for aldersgruppene 12-13, 14-15, 16-18 og ...

Søknadskjema
Coverbilde til arrangementet

Step Up 2019

Aldersgrense: 13 - 15 år

Step Up Step Up er en 23 dagers internasjonal leir bestående av 9 delegasjoner fra forskjellige land. Hver delegasjon består av 2 jenter, 2 gutter og en leder over 21 år. I tillegg er det en stab som legger tilrette for leirens hverdag. Step Up e...

Søknadskjema