Kontraktsvilkår

Her finner du de viktigste punktene i kontrakten.

Kontrakten bygger på Statens standardkontrakt for IT-leveranser.

Bruk av Zubarus er basert på leieprinsippet. Det er altså ingen lisenspris for programvaren eller etableringspris for å ta systemet i bruk. For medlemsorganisasjoner er leieprisen 50 øre pr medlem pr måned. Det er ingen begrensning på antall brukere, og dere legger selv inn nye brukere ved behov.

Vi fakturerer månedlig, forskuddsvis for leie neste måned og etterskuddsvis for utsendte fakturaer/purringer og behandlede betalingstransaksjoner i måneden som har gått. Detaljer om priser finner du her. Kontrakten løper til den sies opp med 1 måneds varsel.

Vi har ansvar for drift av systemet, utskrift og utsendelse av fakturaer, innlesning og behandling av betalingstransaksjoner, purringer på forfalte fakturaer og videre betalingsoppfølging.

Det er kunden som eier dataene i registeret, og dere kan når som helst hente ut alle medlemsdata i regnearkformat.

Ved første gangs pålogging blir du bedt om å bekrefte avtalevilkårene. Hvis dere ønsker en signert papirkopi av avtalen kan dere selvsagt få det.