Integrasjon mot egne nettsider

Nye medlemmer og abonnenter kan bli lagt automatisk inn i Zubarus når de registrerer seg på hjemmesidene deres.

Innmeldingsskjemaet på hjemmesidene deres kan kobles direkte mot Zubarus, slik at nye medlemmer automatisk blir lagt inn i databasen. Zubarus kan da også automatisk sende ut faktura til det nye medlemmet, eller dere kan velge å gjøre det selv (hvis dere f eks skal sende siste nummer av medlemsbladet sammen med fakturaen).

Koblingen kan gjøres på to forskjellige måter - enten gjennom en iframe i HTML eller ved å kalle en web service i Zubarus API. Tjenestene er REST-basert med XML både inn og ut. Brukernavn og kryptert passord sendes med for autentisering.

Ta kontakt med oss på post@zubarus.com hvis du ønsker å få tilsendt dokumentasjon på Zubarus API.

Ved bruk av iframe får dere ferdig HTML-kode av oss som erstatter det innmeldingsskjemaet dere har i dag. Det er som å ha en liten "bit" av Zubarus inne i hjemmesidene deres. Fordelen med denne metoden er at det er svært enkelt å implementere. En ulempe kan være at det blir vanskeligere å få nøyaktig samme grafiske design på innmeldingsskjemaet som på resten av siden. Dette avhenger av hvordan sidene deres er bygget opp.

Hvis dere heller velger å kalle en web service i API-et vårt, har dere full kontroll på hvordan innmeldingsskjemaet skal se ut, men det krever litt programmeringsarbeid på sidene deres. Om dere ønsker det bistår vi selvsagt i dette arbeidet.

I bildet "Nyeste medlemmer" i Zubarus har dere hele tiden full oversikt over nye medlemmer som har registrert seg.