YATA Oslo besøker Justis- og beredskapsdepartementet