Bli medlem i CISV Norge

Bli medlem i CISV Norge

Asterisk (*) means mandatory field.

For medlemmer under 15 år anbefaler vi at man bruker foresatte sin e-post til registrering.
Men alle medlemmer må registreres med en unik e-postadresse.

Systemet tillater ikke at man registrerer noen på en e-postadresse som allerede er i bruk. Årsaken til dette er at e-posten brukes som brukernavn. De som registreres må derfor ha en unik e-post.
Hvis du skal hjelpe barnet ditt å søke og de ikke har en egen e-post så anbefaler vi at dere oppretter en gmail konto og legger inn innstillinger der om at denne kontoen videresender all info den mottar til din e-post.

AvtaleGiro trekkes fra konto 9 kalenderdager etter registrering av ny avtale, dette er lovbestemt. Derfor anbefaler vi at alle som skal melde seg inn og ønsker å søke med en gang vegler BETALING MED KORT. 

Medlemskap koster kr 50 pr år.

Kjønn *Familiemedlem

Ønsker du å melde inn ett eller flere medlemmer i husstanden?

Slett

Betaling