Registration form

Bli medlem i Norsk Forening for Brannskadde

Asterisk (*) means mandatory field.

Membership typeKjønn
Familiemedlem

Ønsker du å melde inn ett eller flere medlemmer i husstanden?
Det koster kr 50,- per medlem.
Hovedmedlem faktureres.

Slett

Samtykker

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med nyttig informasjon fra organisasjonen.

Jeg ønsker å motta gode medlemstilbud fra organisasjonen

Jeg ønsker å motta informasjon om aktiviteter og arrangementer


PAPIR

Jeg ønsker å motta informasjon om aktiviteter og arrangementer


Betaling

Vipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.