Søknadsskjema

Bli medlem i Oslo Militære Samfund

Asterisk (*) means mandatory field.

Medlemskap

Våre medlemskap er for offiserer, spesialistbefal og andre relevante embeds- og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret. Som medlem blir du en del av vårt nettverk – og kan delta på våre arrangementer. Abonnement på NMT er inkludert.

  • Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 720,- pr år
  • Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år.
  • Kadetter kr 120,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Dersom du er stadig tjenestegjørende kan du velge lønnstrekk fra FP. Velg da den medlemskapstypen som er merket med '(FP)'

Søknaden avgjøres av Direksjonen og ferdigbehandles normalt innen seks uker. 

Kun abonnement på Norsk Militært Tidsskrift
NMT gis ut minst fire ganger i året. Det er ikke nødvendig å oppgi referanser eller arbeidssted ved bestilling av abonnement.
Abonnementet starter umiddelbart.


Membership type

Kjønn *
Samtykker

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med nyttig informasjon fra organisasjonen.

Jeg ønsker å motta informasjon om aktiviteter og arrangementerVipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.