Become a member of Oslo Militære Samfund

Become a member of Oslo Militære Samfund

Asterisk (*) means mandatory field.

Medlemskap

Våre medlemskap er for offiserer, spesialistbefal og andre relevante embeds- og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret. Som medlem blir du en del av vårt nettverk og kan delta på våre arrangementer. Abonnement på NMT er inkludert.

  • Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 720,- pr år
  • Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år.
  • Kadetter kr 120,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Dersom du er stadig tjenestegjørende kan du velge lønnstrekk fra FP. Velg da den medlemskapstypen som er merket med '(FP)'

Søknaden avgjøres av Direksjonen og ferdigbehandles normalt innen seks uker. 

Kun abonnement på Norsk Militært Tidsskrift
NMT gis ut minst fire ganger i året. Det er ikke nødvendig å oppgi referanser eller arbeidssted ved bestilling av abonnement.
Abonnementet starter umiddelbart.


Membership type

Gender *

Consent

Please select which types of information you wish to receive. You may change it later.

E-MAIL

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med nyttig informasjon fra organisasjonen.

Jeg ønsker å motta informasjon om aktiviteter og arrangementer